ลงทะเบียนเข้าชมงานเป็นหมู่คณะ / Group Registration
กรุณากรอกข้อมูลในช่องข้างล่างให้ครบถ้วน เพื่อลงทะเบียนเข้าชมงาน (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ)
Please complete the registration form below (Your information will be strictly confidential)
www.pubbarasia.com


Visitor Registration Code | รหัสลงทะเบียน :

Enter your Visitor Registration Code [VRC] If you do not have a Visitor Registration Code [VRC]. Please use this code PBA20101

ใส่รหัส Visitor Registration Code [VRC] หากท่านไม่มีรหัส Visitor Registration Code [VRC] สามารถใช้รหัสนี้ได้ PBA20101